Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Hướng dẫn] fix crash cho game Total War 3 kingdom v1.5.3

bởi asak syotos

23 July 2023

859

2

được liên kết với bài viết Total War: THREE KINGDOMS

Dear toàn thể ae

Như tiêu đề, mình đã tìm ra giải pháp cho ae nếu còn gặp tình trạng crash sau logo SEGA bản 1.5.3 (chưa cài VH).

Theo như mình biết thì đến cả ng dùng legit ở steam cũng bị chứ không riêng gì cr@ck, sau nhiều ngày tìm và mò thì mình đã tìm ra giải pháp.

1. Xóa file registry

- ae tạo 1 file .bat rồi nhập lệnh sau: 

reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\The Creative Assembly\THREE_KINGDOMS\Preferences\first_time" /v "last_content_alert_seen" /f   

2. Nếu tiếp tục không đc 

- thì ae sẽ xóa thêm file "script" ở đường dẫn như sau: C:\Users\tên máy\AppData\Roaming\The Creative Assembly\ThreeKingdoms
( nếu không đc nữa thì có thế xóa thêm file logs) 
3. Nếu 2 bước trên ok thì ae có thể tạo 1 file .bat có thể làm đc 2 cái trên
reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\The Creative Assembly\THREE_KINGDOMS\Preferences\first_time" /v "last_content_alert_seen" /f

@RD /S /Q "%appdata%\The Creative Assembly\ThreeKingdoms\scripts"

@RD /S /Q "%appdata%\The Creative Assembly\ThreeKingdoms\logs"

Rồi ae save lại thôi ( nhớ là kết quả cuối cùng là file .bat chứ không phải là .txt)

P/S: Cách này đa phần là đc nhưng chưa chắc đã là 100% vì mình ms test trên máy của mình thì ok. Thêm nữa là cái này nó sẽ reset lại hết setting nên ae chơi sẽ phải chỉnh lại

(2 AD đẹp trai nếu thấy ok thì mong 2 AD test lại xem có bị crash hay máy có vấn đề gì sau khi chạy file .bat không.)

Ref: Total War Three Kingdoms Crash Fix HELP : r/cr@ckSupport (reddit.com)


  • SW (Bá) Quản trị viên

    cảm ơn bạn đã chia sẻ mặc dù cách này hên xui, máy fix được máy fix không được

    • @SW (Bá) mình thấy cứ trước khi chạy game thì chạy file .bat để xóa hết mấy cái file xong chạy game vẫn bình thường. Thà thêm 1 bước thủ tục trước khi chơi còn hơn không chơi đc.

Chatbox