Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Hướng dẫn] cách tránh lỗi khi làm nhiệm vụ Dead Chest's Treasure

13 September 2021

435

3

được liên kết với bài viết Assassin's Creed 3 Remastered

Lỗi: Không thể vừa chạy vừa giết 2 tên lính cùng một lúc vì bị sóng làm chậm lại
Cách fix: Trước khi đến được chỗ 2 tên lính khi đang rượt đuổi thì thỉnh thoảng chạy chậm lại.

Chatbox