Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Hỏi về cách hiển thị lại màn launcher trong game Spider Man: Morales

bởi Hoàng

20 November 2022

802

2

được liên kết với bài viết Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mình lỡ bỏ tích mục Show launcher khi vào game. Có cách nào để mình hiển thị lại màn launcher đấy không ad.


Thư mục đầy đủ game:

Hiển thị lại màn launcher trong game Spider Man: Morales

Hiển thị lại màn launcher trong game Spider Man: Morales

  • SW (Bá) Quản trị viên

    bạn thử vào %APPDATA%\Insomniac Games\Marvel's Spider-Man Miles Morales xóa folder Marvel's Spider-Man Miles Morales đi xem sao
    nếu vẫn k đc thì vào %USERPROFILE%\Documents\Marvel's Spider-Man Miles Morales\[số id] số file -userprefs.save

    • Hoàng Thành viên

      @SW (Bá) Về file -userpref.save thì xóa đúng k ad. Nếu xóa file đó thì vẫn không được. Cả 2 cách đều không được.

Chatbox