Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Hogwarts Legacy] Chỉ chạy game được một lần sau khi giải nén

bởi Callisto

22 November 2023

772

4

được liên kết với bài viết Hogwarts Legacy

Lúc vừa giải nén thì mở được xong thoát game và vào lại thì không được, con trỏ sẽ có vòng tròn load xong tắt. Thử xóa toàn bộ file đã giải nén rồi giải nén lại thì mở được lần đầu xong lần 2 lại không lên nhu cũ


[Hogwarts Legacy] Chỉ chạy game được một lần sau khi giải nén

Chatbox