Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Gorogoa bị đứng ở title screen

bởi minh2404

12 October 2023

369

1

được liên kết với bài viết Gorogoa

Gorogoa khi khởi động chỉ load 2 screen đầu rồi đứng ở title screen.

  • SW (Bá) Quản trị viên

    bổ sung ảnh đầy đủ thư mục game mình xem

Chatbox