Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Game bị đứng ở màn hình Starting Game

13 September 2021

289

2

được liên kết với bài viết Dread Hunger

Em và bạn em (5 người khác) cùng vào online bằng Steam nhưng khi đã chọn xong expedition, bỏ được than vào lò đốt, một người lái tàu thì tất cả những người khác bị trôi và rớt khỏi tàu. Và game đứng ở màn hình này, mọi hoạt động diễn ra bình thường (Tàu vẫn chạy, bọn em vẫn bơi vòng quanh được)


Game bị đứng ở màn hình Starting Game

Chatbox