Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[ embr ] - lỗi multiplayer người tham gia tự thoát

bởi trunganh1124

14 December 2023

318

1

https://linkneverdie.net/game/embr-b-6638

Tạo phòng chơi 5 phút , joinner hiển thị lỗi host đã thoát rồi tự out,host chơi bình thường, đã thử 3 máy khác nhau làm host.
ad cíu e

Chatbox