Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

DLC 18+ của game bị lỗi

27 October 2023

948

1

được liên kết với bài viết Love n War: Hero by Chance II

Đại khái khi mình cài DLC thì nó hiện lỗi như này:

DLC 18+ của game bị lỗi

Như trong hình thì mình đã vào đường dẫn báo lỗi nhưng file configextenmanager vẫn có ở đó.

Mình đã hoàn toàn tắt chương trình diệt virus, rồi uninstall dlc cài lại. Thậm chí tải lại DLC luôn nhưng vẫn bị lỗi này. Mong được trợ giúp.


Chatbox