Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Dishornored DE lỗi Runtime Library sau khi nhấn Press any key trong game

03 October 2023

749

2

được liên kết với bài viết Dishonored Definitive Edition


Dishornored DE lỗi Runtime Library

Mình vào tới màn hình chính, nhấn any key to continue thì nó bị ntn. Mình đã cài hết phần mềm FAQs yêu cầu

Chatbox