Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Day Gone - Quest: I KEPT MY NAME

23 June 2021

826

0

được liên kết với bài viết Days Gone

Lúc làm đến nhiệm vụ: I KEPT MY NAME, nói chuyện xong với Lisa thì bị đen màn hình (not responding). Có bạn nào biết cách fix ko giúp với. Cấu hình máy của minh (hồsơcánhân)

Chatbox