Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Dave the diver bị lỗi hình trong quest Retrieve the Tech Suit Part! chap 6

20 December 2023

269

1

được liên kết với bài viết DAVE THE DIVER

sau khi qua đoạn hội thoại bắt đầu nhiệm vụ thì game bị ntn

Dave the diver bị lỗi hình trong quest Retrieve the Tech Suit Part! chap 6

  • SW (Bá) Quản trị viên

    chắc là bug thôi bạn, để update bản mới nhất xem sao

Chatbox