Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Crash Game và lỗi luôn file save | Under The Waves

08 September 2023

707

1

được liên kết với bài viết Under The Waves

Mình vô game chơi tới khúc vào Transit pipe và đặt cái Mine lên cái lock. Sau đó game crash và lỗi luôn file save.

Crash Game và lỗi luôn file save

Chatbox