Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Bị access is denied khi cài patch IDM

31 October 2021

626

3

được liên kết với bài viết Internet Download Manager Retail v6.41 Build 15 + Patcher

Mình đã cài idm, chọn đúng đường dẫn nhưng khi chạy patch thì nó lại xuất hiện cái này


Bị access is denied khi cài patch

Chatbox