Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

ai biết fix lỗi XINPUT1_3.dll này kh ạ?

bởi Binh minh

11 May 2022

232

1

trước vẫn cài bình thường vẫn vô game bình thường nhưng mà đến lúc thay sang main khác thì lúc cài nó lại hiện lỗi shipping.exe

ai biết fix lỗi này kh ạ?

  • SW (Bá) Quản trị viên

    Thành viên chính thức đã qua 20 câu hỏi?
    FAQs tại sao không tuân thủ?
    Mắt đâu? https://i.imgur.com/jlL2UPq.png
    Sẽ cho bạn 24 tiếng phân bua trước khi khóa toàn bộ chức năng trên website

Chatbox