Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

A Way Out: Lỗi cr@ck Error

bởi kim

08 April 2024

379

2

được liên kết với bài viết A Way Out

Mình mở game để chơi local bằng Run game + Create short cut thì báo lỗi
cr@ck error
bind: An attempt was made to access a socket in a way
forbidden by its access permissions.
A Way Out: Lỗi cr@ck Error

Từ khóa:
Chatbox