Jisatsu cover
Trang chủ games Jisatsu

Jisatsu v1.03 + Tiếng Việt

bởi Cab

15 December 2023

2043

0

3

Jisatsu | 自撮 is a Japanese found footage mockumentary horror game.
Removed VHS filter and Headbob for a better experience.
Supporter content can be turned on and off on the title screen.

Key Features:

Immersive experience: An atmospheric, believable environment intensifies the horror experience.

Psychological horror: The game will drive you insane.

Japanese Theme: Environment art inspired by Japanese horror films.

AutoSave: Autosaves every chapter.

Cấu hình để chơi game Jisatsu

  Minimum:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS *: Windows 7 SP1+ x64
  • Processor: Intel/AMD X64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GTX 750 or AMD equivalent
  • DirectX: Version 12
  • Storage: 11 GB available space
  • Sound Card: Yes
  • Additional Notes: Lights off and Headset for best experience
  Recommended:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows 11 x64
  • Processor: Intel Core i7-4770 or AMD equivalent
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GTX 1060 or AMD equivalent
  • DirectX: Version 12
  • Storage: 11 GB available space
  • Sound Card: Yes
  • Additional Notes: Lights off and Headset for best experience
* Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.

Mua bản quyền game Jisatsu

Nếu thấy game Jisatsu hay thì nhớ mua bản quyền game ủng hộ nhà phát triển các bạn nhé. Bấm vào nút bên dưới để dẫn đến trang mua bản quyền.

Diễn đàn Jisatsu

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

Mục này chỉ dành để nhận xétđánh giá. Vui lòng bạn sử dụng mục Bình luận hoặc Diễn đàn để thảo luận, hỏi đáp hoặc báo lỗi

Chatbox
[X] Bấm để tắt quảng cáo