[Chilla's Art] Night Security | 夜間警備 cover
Trang chủ games [Chilla's Art] Night Security | 夜間警備

[Chilla's Art] Night Security | 夜間警備 v1.06 + Tiếng Việt

bởi Cab

16 June 2023

1556

1

0

Night Security | 夜間警備 is a Japanese psychological horror game about night security.
VHS effect can be toggled on/off in the options menu.

Key Features:

Immersive experience: An atmospheric, believable environment intensifies the horror experience.

Psychological horror: The game will drive you insane.

Japanese Theme: Environment art inspired by Japanese horror films.

Autosave: Saves every floor.

Endings: The game has 2 Endings.

Cấu hình để chơi game [Chilla's Art] Night Security | 夜間警備

  Minimum:
  • OS *: Windows 7 SP1+ x64
  • Processor: X64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GeForce GTX 1050 or AMD Radeon RX 550
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 5 GB available space
  • Sound Card: Yes
  • Additional Notes: Lower quality setting for better performance.
  Recommended:
  • OS: Windows 11 x64
  • Processor: X64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Memory: 16 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GTX 1650 or AMD equivalent
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 5 MB available space
  • Additional Notes: Lower quality setting for better performance.
* Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.

Mua bản quyền game [Chilla's Art] Night Security | 夜間警備

Nếu thấy game [Chilla's Art] Night Security | 夜間警備 hay thì nhớ mua bản quyền game ủng hộ nhà phát triển các bạn nhé. Bấm vào nút bên dưới để dẫn đến trang mua bản quyền.

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

Mục này chỉ dành để nhận xétđánh giá. Vui lòng bạn sử dụng mục Bình luận hoặc Diễn đàn để thảo luận, hỏi đáp hoặc báo lỗi

Chatbox
[X] Bấm để tắt quảng cáo