Rise of Industry cover
Trang chủ games Rise of Industry

Rise of Industry - GOG v2.1.01211a + DLC

bởi SW (Bá)

07 February 2018

29418

0

8

PHIÊN BẢN HIỆN TẠI ĐÃ BAO GỒM DLC:


Rise of Industry: 2130

Cấu hình để chơi game Rise of Industry

  Minimum:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows (64 bit only) 7 / 8 / 8.1 / 10
  • Processor: 32nm CPU (7th Gen or newer)
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GeForce GT 550 or AMD Radeon HD 5000 - Integrated GPUs might not work
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 1 GB available space
  • Sound Card: Any
  • Additional Notes: Requires a 1024 x 768 screen resolution
  Recommended:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows (64 bit only) 10
  • Processor: 32nm CPU e.g AMD-FX or Intel i5/i7
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GeForce GT 760 or AMD Radeon R9
  • DirectX: Version 12
  • Storage: 1 GB available space
  • Sound Card: Any
  • Additional Notes: Recommended Resolution: 1920 x 1080

Mua bản quyền game Rise of Industry

Nếu thấy game Rise of Industry hay thì nhớ mua bản quyền game ủng hộ nhà phát triển các bạn nhé. Bấm vào nút bên dưới để dẫn đến trang mua bản quyền.

Diễn đàn Rise of Industry

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

Mục này chỉ dành để nhận xétđánh giá. Vui lòng bạn sử dụng mục Bình luận hoặc Diễn đàn để thảo luận, hỏi đáp hoặc báo lỗi

Chatbox