Cấu hình máy cá nhân

Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 19042) (19041.vb_release.191206-1406)

Processor: AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics (8 CPUs), ~3.7GHz

Memory: 16384MB RAM

Available OS Memory: 14260MB RAM

Card name: AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics

Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (59Hz)

Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)

Feature Levels: 12_1,12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1

Chatbox
[X] Bấm để tắt quảng cáo