Cấu hình máy cá nhân

Operating System: Windows 7 Professional 64-bit

Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz (8 CPUs), ~2.8GHz

Memory: 8192MB RAM

Card name: Intel(R) HD Graphics 4600

Card name 2: NVIDIA Quadro K2100M

Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)

Chatbox