Cấu hình máy cá nhân

Operating System: Windows 11 Pro 64-bit (10.0, Build 22621) (22621.ni_release.220506-1250)

Processor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), ~3.8GHz

Memory: 16384MB RAM

Available OS Memory: 16330MB RAM

Card name: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)

Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)

Feature Levels: 12_1,12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1

Chatbox
[X] Bấm để tắt quảng cáo