Sclash cover
Trang chủ games Sclash

Sclash v1.1.33 + Full DLC + Online Steam Remote

bởi SW (Bá)

04 August 2023

13125

1

5

Sclash
The fight starts as soon as you click play, how much faster can it get?

Sclash
With the stamina mechanic, fights are paced like solemn samurai duels where you have the time & space to think of your next actions


Sclash
Feel the pressure rising with each move in tense one-hit battles set in gorgeous hand-drawn environments where every slash counts.


Sclash
With just 3 buttons and no combos, anyone can learn how to play Sclash in 5 minutes (or less)

Sclash

Sclash
Join our Discord server to take part in playtests and events, submit ideas, follow the game's development, report bugs, or simply chat with the devs and other aspiring samurai!

https://discord.gg/ZQW7bKv

Cấu hình để chơi game Sclash

  Minimum:
  • OS: Windows 7 +
  • Memory: 6 GB RAM
  • DirectX: Version 10
  • Storage: 1 GB available space
  Recommended:
  • OS: Windows 10 +
  • Memory: 8 GB RAM
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 2 GB available space

Mua bản quyền game Sclash

Nếu thấy game Sclash hay thì nhớ mua bản quyền game ủng hộ nhà phát triển các bạn nhé. Bấm vào nút bên dưới để dẫn đến trang mua bản quyền.

Diễn đàn Sclash

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

Mục này chỉ dành để nhận xétđánh giá. Vui lòng bạn sử dụng mục Bình luận hoặc Diễn đàn để thảo luận, hỏi đáp hoặc báo lỗi

 • Huy Thành viên bạc

  Game chặt chặt thấy chán vãi

Chatbox