PAC-MAN MUSEUM+ cover
Trang chủ games PAC-MAN MUSEUM+

PAC-MAN MUSEUM+ - Build 20220526 (8457218) + Full DLC

bởi SW (Bá)

26 May 2022

9129

0

1

PAC-MAN MUSEUM+ includes 14 titles from the legendary PAC-MAN series!
Play a variety of classic and nostalgic PAC-MAN games across many genres!

• PAC-MAN
• SUPER PAC-MAN
• PAC & PAL
• PAC-LAND
• PAC-MANIA
• PAC-ATTACK
• PAC-IN-TIME
• PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade Ver.
• PAC-MAN ARRANGEMENT CS Ver.
• PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION
• PAC Motos
• PAC'N ROLL REMIX
• PAC-MAN BATTLE ROYALE
• PAC-MAN 256

• Includes 14 legendary PAC-MAN titles
Play all 14 legendary titles like the classic PAC-MAN and PAC-LAND, as well as the newly included PAC-IN-TIME and PAC-MAN 256. Whether you love the original PAC-MAN's side-scrolling action or the puzzle genre, this collection has something for everyone!

• Play with friends and family
Includes 5 titles that can be played with friends and family in local multiplayer mode! There are even games for two players to take turns, so everyone gets to enjoy PAC-MAN together!

• Customize your own arcade
Collect items every time you play, and customize your very own arcade with them!

Cấu hình để chơi game PAC-MAN MUSEUM+

  Minimum:
  • OS: Windows 7
  • Processor: Intel Core i3-2125 or AMD FX-4350
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti, 1 GB or AMD Radeon HD 5770, 1 GB
  Recommended:
  • OS: Windows 10
  • Processor: Intel Core i5-3470 or AMD Radeon Ryzen 3 1200
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB or AMD Radeon R7 360, 2 GB

Mua bản quyền game PAC-MAN MUSEUM+

Nếu thấy game PAC-MAN MUSEUM+ hay thì nhớ mua bản quyền game ủng hộ nhà phát triển các bạn nhé. Bấm vào nút bên dưới để dẫn đến trang mua bản quyền.

Diễn đàn PAC-MAN MUSEUM+

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

Mục này chỉ dành để nhận xétđánh giá. Vui lòng bạn sử dụng mục Bình luận hoặc Diễn đàn để thảo luận, hỏi đáp hoặc báo lỗi

Chatbox