Nexomon cover
Trang chủ games Nexomon

Nexomon - Build 20200710 (5270054)

bởi SW (Bá)

10 July 2020

18544

1

7

Catch, evolve and collect over 300 unique Nexomon! Assemble the ultimate Nexomon team to save your friends and the world! Clash against legendary champions and become a hero in this epic journey!
Game Features:

 • Over 300 Nexomon to catch and train.
 • Full controller & keyboard support.
 • HD graphics.
 • Steam Achievements.
 • Evolve your Nexomon into new and powerful forms.
 • A deep and engaging battle system.
 • Mighty and unique legendary Nexomon, find all eight of them!
 • Embark on an epic adventure to save the world from the Nexomon King!
 • Battle powerful and challenging foes in the NexoWorld.
 • Select from seven unique starters.
 • Explore all 10 colorful and vibrant regions.
 • Fully animated monsters, prepare to enjoy the most exciting battles!
 • High Quality gaming experience like no other!

Cấu hình để chơi game Nexomon

  Minimum:
  • OS: Windows XP
  • Processor: 2 Ghz
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: Open GL 3.2+ Compliant
  • Storage: 2 GB available space
  • Additional Notes: 1080p, 16:9 recommended
  Recommended:
  • OS: Windows 7+
  • Processor: 2 Ghz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Open GL 3.2+ Compliant
  • Storage: 3 GB available space
  • Additional Notes: 1080p, 16:9 recommended

Mua bản quyền game Nexomon

Nếu thấy game Nexomon hay thì nhớ mua bản quyền game ủng hộ nhà phát triển các bạn nhé. Bấm vào nút bên dưới để dẫn đến trang mua bản quyền.

Loạt game Nexomon

Kéo từ phải sang trái để xem

Diễn đàn Nexomon

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

Mục này chỉ dành để nhận xétđánh giá. Vui lòng bạn sử dụng mục Bình luận hoặc Diễn đàn để thảo luận, hỏi đáp hoặc báo lỗi

 • vừa mới chơi thử mở màn đã thấy game dạy trẻ con trộm cướp là đúng =))) nvc thay vì được giáo sư cây nào đó cho quái thú thì cướp của kẻ giàu chia cho bản thân ạ =)))

Chatbox