Lotus Lantern: Rescue Mother cover
Trang chủ games Lotus Lantern: Rescue Mother

Lotus Lantern: Rescue Mother - Build 20240414 (14049022) + Việt Hóa

bởi Cab

11 April 2024

6572

8

8

Lotus Lantern: Rescue Mother is a roguelike top-down action game, inspired by a Chinese mythology. Players will experience the journey of Chenxiang rescuing his mother, Sanshengmu, after mastering martial arts skills from Sun Wukong. The distinctive combat styles, as well as a variety of magical treasures and items, allow you to boost combat proficiency and craft extraordinary abilities to defeat legendary formidable foes.

The sincere effort opens even the hardest stone


Lotus Lantern: Rescue MotherSanshengmu, a goddess from the celestial court, was imprisoned beneath Mount Hua for violating celestial laws by giving birth to a boy named Chenxiang with a mortal. When Chenxiang grew up and learned the truth, he vowed to rescue his mother. With the assistance of Sun Wukong and various immortals, Chenxiang overcame numerous trials, defeated formidable enemies, and eventually reunited with his mother.

Rich combinations of sects and magical treasures


Lotus Lantern: Rescue Mother
Multiple sect systems correspond to various combat styles. Create your own magical combat abilities by combining a dazzling array of magical treasures with cultivating dozens of items. In each challenge, you always harvest new surprises.

Encounter well-known deities and immortals


Lotus Lantern: Rescue Mother
You will meet many widely known characters from the Chinese mythologies, such as Sun Wukong, the Eight Immortals, Erlang Shen and Nezha. Be they foes or friends, they will join you in crafting this gripping and suspenseful tale.

An ancient artifact possessing mystical powers


Lotus Lantern: Rescue Mother
In addition to mainstream real-time action combat, players can utilize the Lotus Lantern, an ancient artifact to unleash divine abilities like Time Manipulation and Bullet Time. The Lotus Lantern can also permanently enhance your abilities, aiding you in overcoming formidable enemies!

An unpredictable adventure


Lotus Lantern: Rescue Mother
You will encounter various random events. Will you challenge yourself or seek stability? It's all up to you!

Cấu hình để chơi game Lotus Lantern: Rescue Mother

  Minimum:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows 10
  • Processor: Intel i5+
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GeForce GTX 960
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 4 GB available space
  Recommended:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows 10
  • Processor: Intel i5+
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GeForce GTX 1060
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 8 GB available space

Mua bản quyền game Lotus Lantern: Rescue Mother

Nếu thấy game Lotus Lantern: Rescue Mother hay thì nhớ mua bản quyền game ủng hộ nhà phát triển các bạn nhé. Bấm vào nút bên dưới để dẫn đến trang mua bản quyền.

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

Mục này chỉ dành để nhận xétđánh giá. Vui lòng bạn sử dụng mục Bình luận hoặc Diễn đàn để thảo luận, hỏi đáp hoặc báo lỗi

 • Mình bị lỗi

  LowLevelFatalError [File:D:\build\++UE5\Sync\Engine\Source\Runtime\RenderCore\Private\RenderingThread.cpp] [Line: 953]
  Rendering thread exception:
  LowLevelFatalError [File:D:\build\++UE5\Sync\Engine\Source\Runtime\Windows\D3D11RHI\Private\D3D11Util.cpp] [Line: 261]
  Direct3DDevice->CreateComputeShader(ActualCode.GetData(), ActualCode.Num(), nullptr, Shader->Resource.GetInitReference()) failed with error E_INVALIDARG
  at D:\build\++UE5\Sync\Engine\Source\Runtime\Windows\D3D11RHI\Private\D3D11Shaders.cpp:240

  Sữa sao vậy admin ơi

  Xem thêm
 • quang Thành viên

  Mình cái việt hoá xong thì bị lỗi ko sử dụng được normal attack, space và phím B (đã thử đổi phím khác vẫn ko sử dụng được). Xoá việt hoá thì mọi thứ bình thường. Admin hướng dẫn mình fix lỗi này với. Tks admin.

  • VHA Thành viên

   @SW (Bá) Vẫn là không bấm được ad ơi, mình đã thử hết các ngôn ngữ rồi, chuyển sang phím khác cũng thế, giống như nó mất luôn chức năng đó r ấy :v

  • VHA Thành viên

   @SW (Bá) tay cầm cũng không được luôn

  • Trinh Duc Thành viên

   @VHA Mình cũng bị giống bạn, bạn đã sửa được chưa bạn ơi?

 • Có việt hóa nữa thì tuyệt vời !!

Chatbox
[X] Bấm để tắt quảng cáo