Getting Over It with Bennett Foddy cover
Trang chủ games Getting Over It with Bennett Foddy

Getting Over It with Bennett Foddy

bởi SW (Bá)

06 December 2017

126721

1

2

PHIÊN BẢN HIỆN TẠI LÀ MỚI NHẤT (V1.575)

(cập nhật ngày 18-1-2018)

Cấu hình để chơi game Getting Over It with Bennett Foddy

  Minimum:
  • OS: Windows Vista
  • Processor: 2 GHz Dual Core CPU
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: Intel HD Graphics 4000 or better
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 2 GB available space
  Recommended:
  • OS: Windows 10
  • Processor: 2.5 GHz Dual Core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Geforce GTX 970/Radeon RX470 or better
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 2 GB available space
Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

Mục này chỉ dành để nhận xétđánh giá. Vui lòng bạn sử dụng mục Bình luận hoặc Diễn đàn để thảo luận, hỏi đáp hoặc báo lỗi

Fshare Event
Chatbox