Dual Blade ~ Battle of The Female Ninja ~ cover
Trang chủ games Dual Blade ~ Battle of The Female Ninja ~

Dual Blade ~ Battle of The Female Ninja ~

bởi SW (Bá)

06 October 2019

17819

0

0

Dual Blade ~ Battle of The Female Ninja ~ is 3D Action game.
You control Female Ninja "Anzu".So, You kill enemy to save world.
Short Story is below.

The planet exists far beyond the earth.
Name the planet Asate.
Astate was now invaded by a mysterious monster.
A powerful person must stand up and fight.
Ninja Anzu is also one of those who stood up in Yiwu.
Shippu Ninja Anzu, come on!

* How to Control
Left Stick: Player Control
Cross Button: Select
Right Stick: Camera Control
Start Button: Pause
X Button: Attack
Y Button: Ninjyutu
A Button: Jump/Decision
B Button: Cancel

Cấu hình để chơi game Dual Blade ~ Battle of The Female Ninja ~

    Minimum:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Core i5
    • Memory: 8 GB RAM
    • Storage: 10 GB available space

Mua bản quyền game Dual Blade ~ Battle of The Female Ninja ~

Nếu thấy game Dual Blade ~ Battle of The Female Ninja ~ hay thì nhớ mua bản quyền game ủng hộ nhà phát triển các bạn nhé. Bấm vào nút bên dưới để dẫn đến trang mua bản quyền.

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

Mục này chỉ dành để nhận xétđánh giá. Vui lòng bạn sử dụng mục Bình luận hoặc Diễn đàn để thảo luận, hỏi đáp hoặc báo lỗi

Chatbox