Sam Liu

Sam Liu

bởi Admin

07 March 2017

2051

Reign of the Supermen

Triều Đại Của Siêu Nhân
 • 1
 • 0
 • 9634

The Death of Superman

Cái Chết Của Siêu Nhân
 • 1
 • 0
 • 7595

Suicide Squad: Hell to Pay

Biệt Đội Cảm Tử: Trừng Trị
 • 0
 • 0
 • 6627

Teen Titans: The Judas Contract

Teen Titans: Khế Ước Judas
 • 0
 • 0
 • 6486

Justice League vs. Teen Titans

Liên Minh Công Lý Đụng Độ Teen Titans
 • 0
 • 0
 • 5692

Planet Hulk

Hành Tinh Người Khổng Lồ Xanh
 • 0
 • 0
 • 11934
Chatbox