Donnie Yen

Donnie Yen

Chân Tử Đan (Chung Tử Đơn)

bởi Admin

07 January 2017

1887

Ip Man 4: The Finale

Diệp Vấn 4: Hồi Cuối
 • 4
 • 2
 • 28765

Big Brother

Đại Sư Huynh
 • 0
 • 1
 • 3869

Chasing the Dragon

Trùm Hương Cảng
 • 0
 • 0
 • 4915

xXx: Return of Xander Cage

Điệp Viên xXx 3: Phản Đòn
 • 0
 • 0
 • 5387

Star Wars: Rogue One

Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao: Ngoại Truyện
 • 0
 • 0
 • 4096

The Monkey King: The Legend Begins

Tây Du Ký 2: Tôn Ngộ Không Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh
 • 0
 • 0
 • 5813

Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny

Ngọa Hổ Tàng Long 2: Thanh Minh Bảo Kiếm
 • 0
 • 0
 • 4416

Ip Man 3

Diệp Vấn 3
 • 0
 • 0
 • 6505

Kung Fu Jungle

Kế Hoạch Bí Ẩn
 • 0
 • 0
 • 3889

14 Blades

Cẩm Y Vệ
 • 0
 • 0
 • 5097

Iceman

Người Băng
 • 0
 • 0
 • 3491

The Monkey King

Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung
 • 0
 • 0
 • 4031

Special ID

Thân Phận Đặc Biệt
 • 0
 • 0
 • 3631

Swordsmen

Kiếm Khách
 • 0
 • 0
 • 3345

The Lost Bladesman

Quan Vân Trường
 • 0
 • 0
 • 3514
 • 0
 • 0
 • 3673

Ip Man 2

Diệp Vấn 2
 • 0
 • 0
 • 4535

Bodyguards And Assassins

Thập Nguyệt Vi Thành
 • 0
 • 0
 • 3220

The Founding of a Republic

Đại Nghiệp Kiến Quốc
 • 0
 • 0
 • 2620

Ip Man

Diệp Vấn
 • 0
 • 0
 • 4854

Painted Skin

Họa Bì
 • 0
 • 0
 • 3975

An Empress And The Warriors

Giang Sơn Mĩ Nhân
 • 0
 • 0
 • 3534

Flash Point

Ngoài Nổ
 • 0
 • 0
 • 3391

Dragon Tiger Gate

Long Hổ Môn
 • 0
 • 0
 • 3652

Seven Swords

Thất Kiếm
 • 0
 • 0
 • 3798

The Twins Effect 2

Thiên Cơ Biến 2
 • 0
 • 0
 • 3174

Shanghai Knights

Hiệp Sĩ Thượng Hải
 • 0
 • 0
 • 3448

Hero

Anh Hùng
 • 0
 • 0
 • 3410

Blade II

Săn Quỷ 2
 • 1
 • 0
 • 5334

Legend Of The Wolf

Chiến Lang Truyền Thuyết
 • 0
 • 0
 • 3020

Iron Monkey

Thiết Hầu Tử
 • 0
 • 0
 • 3472

Once Upon a Time in China II

Hoàng Phi Hồng 2: Nam Nhi Đương Tự Cường
 • 0
 • 0
 • 3708

Tiger Cage 2

Đặc Cảnh Đồ Long 2
 • 0
 • 0
 • 3299

Tiger Cage

Đặc Cảnh Đồ Long
 • 0
 • 0
 • 3160
Chatbox