Tainted Grail: Conquest cover
Trang chủ games Tainted Grail: Conquest

Tainted Grail: Conquest v1.45

bởi SW (Bá)

27 May 2021

6525

0

1

Tainted Grail: Conquest
Tainted Grail: Conquest
Tainted Grail: Conquest
Tainted Grail: Conquest
Tainted Grail: Conquest
Tainted Grail: Conquest
Tainted Grail: Conquest
Tainted Grail: Conquest
Tainted Grail: Conquest
Tainted Grail: Conquest
Tainted Grail: Conquest
Tainted Grail: Conquest
Tainted Grail: Conquest

Cấu hình để chơi game Tainted Grail: Conquest

  Minimum:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows 7/8/10 64-bit
  • Processor: 3.2 GHz Dual Core Processor
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: GTX 750 2GB / equivalent Radeon
  • Storage: 8 GB available space
  Recommended:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

Mục này chỉ dành để nhận xétđánh giá. Vui lòng bạn sử dụng mục Bình luận hoặc Diễn đàn để thảo luận, hỏi đáp hoặc báo lỗi

Fshare Event
Chatbox