Syndicate Plus cover
Trang chủ games Syndicate Plus

Syndicate Plus

bởi Admin

06 June 1993

9274

0

0

Cấu hình để chơi game Syndicate Plus

Windows XP / Windows Vista / Windows 7

1.8 GHz Processor

512MB RAM (1 GB recommended)

3D graphics card compatible with DirectX 7 (compatible with DirectX 9 recommended)

2GB HDD

Loạt game Syndicate

Kéo từ phải sang trái để xem

Diễn đàn Syndicate Plus

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

Mục này chỉ dành để nhận xétđánh giá. Vui lòng bạn sử dụng mục Bình luận hoặc Diễn đàn để thảo luận, hỏi đáp hoặc báo lỗi

Fshare Event
Chatbox