Crypto Mining Simulator cover
Trang chủ games Crypto Mining Simulator

Crypto Mining Simulator v1.0.2

bởi SW (Bá)

24 April 2021

4205

2

2

Crypto Mining Simulator

Crypto Mining Simulator is a detailed game about actual cryptocurrency world in 2021!


- Building a real mining rig!
- Custom builds with custom GPUs, CPUs, Motherboards, RAM, SSD, etc!
- Custom Gaming PC parts!
- Build a custom PC!
- Mine on PC!

Crypto Mining Simulator

- Realistic mining algorithm and money earning!
- Realistic and detailed graphics!
- Room customization!
- Build a beautiful gaming room with mining farm!

Crypto Mining Simulator

- A lot of PC parts available!
- Building mechanics (Installing Motherboard, CPU, Fans, GPUs, connecting wires, cables)
- Simulated Mining OS with settings and statistics!
- Parts PC Tech Shop!
- Realistic Temp and Watt consumption!
- You can build a mining farm with 1000+ GPUs and 50+ Gh/s power!

Crypto Mining Simulator

Coming features:


- Realistic Trading with multiple coins: BTC, ETH, LTC, DOGE, XRP!
- VR!
- New Content!
- Online Mode!

Cấu hình để chơi game Crypto Mining Simulator

  Minimum:
  • OS: Windows 10
  • Processor: i3
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GTX 460 or AMD analog
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 1 GB available space
  Recommended:
  • OS: Windows 10
  • Processor: i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GTX1080 or AMD analog
  • DirectX: Version 12
  • Storage: 1 GB available space
Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

Mục này chỉ dành để nhận xétđánh giá. Vui lòng bạn sử dụng mục Bình luận hoặc Diễn đàn để thảo luận, hỏi đáp hoặc báo lỗi

Fshare Event
Chatbox